A SIMPLE KEY FOR KAN JE EEN AUTO KOPEN ZONDER RIJBEWIJS UNVEILED

A Simple Key For kan je een auto kopen zonder rijbewijs Unveiled

A Simple Key For kan je een auto kopen zonder rijbewijs Unveiled

Blog Article

In andere landen kunnen aan bijzondere voertuigen mogelijk andere rijbewijseisen worden gesteld dan in Nederland. Wij adviseren daarom ter plaatse bij de politie te informeren of je more than het juiste rijbewijs beschikt.

In de praktijk wordt het rijbewijs B door de meeste verhuurbedrijven wel geaccepteerd en bieden de verzekeringsmaatschappijen in dat geval voldoende dekking. Ook de meeste (grote) touroperators bieden voldoende verzekeringsdekking.

Permit op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een minimum amount- of maximumleeftijd of een minimum aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van tevoren naar de voorwaarden.

Een IRB (internationaal rijbewijs) is niet vereist, maar wij raden aan om voor de zekerheid een IRB product 1968 mee te nemen in verband met mogelijke taalproblemen.

Enable op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een least- of maximumleeftijd of een bare minimum aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van tevoren naar de voorwaarden.

Enable op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een minimal- of maximumleeftijd of een minimum amount aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van tevoren naar de voorwaarden.

Het wordt aangeraden om voor de aanvraag van het lokale rijbewijs een IRB product 1968 mee te nemen in verband met mogelijke taalproblemen.

In andere landen kunnen aan bijzondere voertuigen mogelijk andere rijbewijseisen worden gesteld dan in Nederland. Wij adviseren daarom ter plaatse bij de politie te informeren of je around het juiste rijbewijs beschikt.

Allow op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een least- of maximumleeftijd of click here een minimal aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van tevoren naar de voorwaarden.

Een rijbewijs B is in Canada officieel niet geldig voor het besturen van een camper/motorhome achieved een gewicht tussen 3500 en 7500 kg. Dit geldt ook voor het hierop gebaseerde IRB.

Enable op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een bare minimum- of maximumleeftijd of een bare minimum aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van tevoren naar de voorwaarden.

In andere landen kunnen aan bijzondere voertuigen mogelijk andere rijbewijseisen worden gesteld dan in Nederland. Wij adviseren daarom ter plaatse bij de politie te informeren of je around het juiste rijbewijs beschikt.

Allow op: Er worden veel politiecontroles gehouden. Het kan voorkomen dat een IRB niet geaccepteerd wordt. Je moet dan bij een politiestation een lokaal rijbewijs kopen.

Enable op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een minimum amount- of maximumleeftijd of een bare minimum aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn. Vraag van get more info tevoren naar de voorwaarden.

Report this page